Impressum

nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG.

Postfach 1255 | 33411 Verl
Waldstraße 53-57 | 33415 Verl

Telefoon +49 (0) 5246 508-0
Fax +49 (0) 5246 508-96 999
E-mail: info@nobilia.de
UST-IDENT-No.DE 126 779 991

De onderneming is een commanditaire vennootschap met hoofdkantoor in Verl, Gütersloh registerrechtbank HRA 2439
De persoonlijk aansprakelijke partner is de Stickling Familienstiftung met het hoofdkantoor in Gütersloh, Gütersloh registerrechtbank HRA 6437;
directeur: Dr. Lars M. Bopf (Vors.), Michael Klein, Frank Kramer, Christopher Stenzel.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

nobilia aanvaardt geen garantie dat de informatie op deze website volledig, correct en in elk afzonderlijk geval actueel is. Dit geldt ook voor alle links waarnaar deze website direct of indirect verwijst. nobilia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een pagina die via een dergelijke link wordt bereikt. nobilia behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen op de verstrekte informatie aan te brengen.

Copyright.

De rechten op de getoonde foto’s zijn in handen van nobilia. Doorgeven, opslaan, kopiëren en ander gebruik is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming. Hetzelfde geldt voor afbeeldingen, objecten en animaties van welke aard dan ook, tenzij anders vermeld.
h2>Dienst.

nobilia biedt de gebruiker toegang tot zijn persoonlijke gegevens, die op het nobilia-extranet zijn opgeslagen. De omvang van de gebruikerstoegang vloeit voort uit het soort toegang dat aan de gebruiker wordt verleend en het desbetreffende autorisatieniveau. nobilia stelt het nobilia-extranet ter beschikking zonder enige verplichting om de werking van het informatiesysteem in stand te houden.

Auteursrecht.

De op het nobilia-extranet gepubliceerde inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, verspreiding en publicatie, met name voor commerciële reclame, is verboden. Het maken van een kopie van de inhoud is uitsluitend toegestaan voor interne informatiedoeleinden van de gebruiker.

Gegevensbescherming.

Het verzamelen, verwerken (opslaan, wijzigen, verzenden, blokkeren en verwijderen van gegevens) en gebruiken van uw gegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming.
Datenschutzerklärung ◳

Verplichtingen van de gebruiker.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de hem/haar toegewezen gebruiker-ID(‘s) (wachtwoorden) te beschermen tegen misbruik en verlies.

Garantie en aansprakelijkheid.

De gebruiker is zich ervan bewust dat de software die als informatiesysteem wordt gebruikt en de opgeslagen en verwerkte gegevensvoorraad fouten kunnen bevatten, zelfs als deze zorgvuldig worden gecontroleerd en verwerkt. De gebruiker zal daarom de juistheid van zijn informatie op gepaste wijze controleren.
De aansprakelijkheid van nobilia voor de juistheid van de in het informatiesysteem verstrekte informatie is uitgesloten, tenzij nobilia de fout opzettelijk heeft veroorzaakt. nobilia aanvaardt geen garantie dat het extranet van nobilia permanent en ononderbroken beschikbaar is.
nobilia is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het verlies of misbruik van de identificatie van de deelnemer(s).

Beëindiging.

nobilia behoudt zich het recht voor om de toegangsbevoegdheid(en) van de gebruiker te allen tijde zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Overige.

Deze overeenkomst over het gebruik van het nobilia-extranet valt onder het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
Indien een bepaling van deze gebruikersovereenkomst ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling, zodat het economische doel van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk wordt bereikt.
De rechtbank die bevoegd is voor alle geschillen die in verband met deze gebruikersovereenkomst ontstaan, is de rechtbank in de plaats van vestiging van nobilia.

Website.

Concept, ontwerp, tekst en technische uitvoering: kopfstand GmbH | creatief bureau voor marketing en design.
kopfstand | Kreativagentur Bielefeld ◳

instagram
nobilia elements
op Instagram
nl